Praktische opdrachten1210019-10-2019 23:58:49htmlFalseaspxPraktische opdrachten zijn niet verplicht, het toetsen van de vaardigheden in domein A en het maken van een profielwerkstuk wel. Daarbij kunnen een of meer praktische opdrachten, eventueel van wisselende omvang, goed worden ingezet. Het is niet .....Website artikelpagina
Agendaoverzicht1211119-10-2019 23:58:49htmlFalseaspxWelkomstpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1211619-10-2019 23:58:49htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Inleiding1194719-10-2019 23:58:4978htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde C vwo 1194819-10-2019 23:58:49319htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen Domein C Verbanden .....Website artikelpagina
Het PTA1194919-10-2019 23:58:49168htmlFalseaspxSamen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiC vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1195019-10-2019 23:58:4915htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1195119-10-2019 23:58:4923htmlFalseaspxHet vak wiskunde C is een verplicht profielvak in het profiel C&M (economie en maatschappij). In dit profiel mogen de leerlingen in plaats van wiskunde C ook wiskunde A of wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat. In .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1195219-10-2019 23:58:49106htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde C vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken 1195319-10-2019 23:58:4938htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina