Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1195018-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken 1195318-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Meer over afstemming1195418-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie Wiskunde en andere vakken .....Website artikelpagina
Afstemming met Nederlands1195618-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde C m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Afstemming met de moderne vreemde talen1195718-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde C vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Afstemming met klassieke talen, geschiedenis en filosofie1195818-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxVoor leerlingen uit het profiel C&M zijn er heel interessante perspectieven voor onderzoek naar de geschiedenis van de Wiskunde. Veel wiskundige ontwikkelingen zijn zeer nauw verbonden met de tijd waarin ze plaatsvonden. De wiskunde kent een lange .....Website artikelpagina
Afstemming met aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen1195918-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxOok van het examenprogramma Aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde C. Zo maakt de statistische bijlage van de Grote Bosatlas deel uit van .....Website artikelpagina
Afstemming met economie en M&O1196018-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxIn de schoolpraktijk zal de combinatie van de vakken wiskunde C en economie (en m&o) niet voor de hand liggen. En voor studies in het WO in de sector economie is altijd de eis dat de leerling in het vwo wiskunde A of wiskunde B heeft gevolgd. Voor .....Website artikelpagina
Afstemming met de kunstvakken 1196118-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxBinnen de verschillende kunstvakken speelt wiskunde een bescheiden rol. Maar in het examenprogramma wiskunde en dan zijn er voldoende .....Website artikelpagina
Domein H: Keuzeonderwerpen1196418-9-2017 00:07:11htmlFalseaspxHet domein Keuzeonderwerpen omvat een of meer keuzeonderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school en kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is .....Website artikelpagina