Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1195014-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Afstemming met aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen1195914-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxOok van het examenprogramma Aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde C. Zo maakt de statistische bijlage van de Grote Bosatlas deel uit van .....Website artikelpagina
Standpunten van cTWO1209314-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, het doel en de inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Contexten1209714-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxBij wiskunde C vwo worden inzicht en vaardigheden getoetst in vragen die binnen een context zijn geplaatst. Wat betreft de toetsing bij het CE kunnen we daar in algemene zin wel enkele opmerkingen over maken, die ook van belang kunnen zijn voor .....Website artikelpagina
Rekenen in het programma1209814-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxLeerlingen krijgen ook te maken met de rekentoets. Tegelijkertijd wordt in het programma van wiskunde C vwo bij subdomein B1 rekenen expliciet genoemd. Om duidelijk te maken wat de rol van rekenen is binnen het examenprogramma is in de syllabus .....Website artikelpagina
Praktische opdrachten1210014-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxPraktische opdrachten zijn niet verplicht, het toetsen van de vaardigheden in domein A en het maken van een profielwerkstuk wel. Daarbij kunnen een of meer praktische opdrachten, eventueel van wisselende omvang, goed worden ingezet. Het is niet .....Website artikelpagina
Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen1210314-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aandachtspunten bij praktische opdrachten1210614-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxBij de invulling van een praktische opdracht valt te denken aan de volgende doelstellingen: • het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde; • een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis; ..... Website artikelpagina
Meer over WDA1210714-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxDe wiskundige denkactiviteiten, door cTWO geformuleerd, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Paul Drijvers constateert dat de denkactiviteiten modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat ordenen en structureren, .....Website artikelpagina
Agendaoverzicht1211114-1-2018 01:00:47htmlFalseaspxWelkomstpagina