Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde C
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Standpunten van cTWO

12-6-2015

In het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, het doel en de inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop de doelen kunnen worden bereikt.

cTWO besteedt aandacht aan aansluiting en afstemming en aan toetsing en examinering. Tot slot wijdt cTWO nog een hoofdstuk aan (na)scholing van docenten.

In een aantal standpunten worden de belangrijkste conclusies samengevat.