Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde C
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Positie van het vak in de tweede fase

10-5-2015

Het vak wiskunde C is een verplicht profielvak in het profiel C&M (Economie en Maatschappij). In dit profiel mogen de leerlingen in plaats van wiskunde C ook wiskunde A of wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat. In de syllabus staat vermeld dat het niet is toegestaan wiskunde C te combineren met een van de andere wiskundeprogramma's.

In de septembermededeling centrale examens 2016 van CvTE staat onder 'vakspecifieke informatie' de volgende mededeling die betrekking heeft op het kiezen van wiskunde A én wiskunde B.
"De afgelopen jaren heeft een aantal scholen hun leerlingen de mogelijkheid geboden om examen af te leggen in zowel wiskunde A als wiskunde B. Dat ging via een gedoogconstructie. Om deze gedoogconstructie om te zetten in een gelegitimeerde mogelijkheid is een wijziging van het Eindexamenbesluit nodig. Die wijziging wordt naar verwachting in de loop van het schooljaar 2015 – 2016 doorgevoerd."
Kijk voor meer informatie bij de septembermededeling dd. 9 september 2016. Kies daar wiskunde A of wiskunde B.

Het profiel C&M bevat naast wiskunde C (of wiskunde A of wiskunde B) als verplicht profielvak geschiedenis. Daarnaast moeten deze leerlingen één van de volgende culturele profielkeuzevakken kiezen: kunstvak, filosofie, een moderne vreemde taal of een klassieke taal. Tevens moeten de C&M-leerlingen één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken kiezen: aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie.
In de andere profielen is er geen plaats voor wiskunde C.

De omvang van het vak wiskunde C is 480 SLU.